Gaelscoil Philib Barún

Gaelscoil ar Around Tramore|Gaelscoil on Around Tramore

Tá suíomh idirlíon nua Ghaelscoil Philib Barún comhtháite anois le suíomh nua Around Tramore, suíomh idirlíon pobail nua feidhmnithe ag an Munster Express agus tiomáinithe ag FeedHenry Institiud Teicneolaíochta Phort Láirge. The new Gaelscoil Philib Barún website has been integrated into the Schools section of Around Tramore, a new community website operated by The Munster Express and powered by Waterford Institute of Technology start-up FeedHenry. Úsáideann suíomh Ghaelscoil Philib Barún Córas Báinistíochta Ábhair go bhfuil an-tóir air d’arbh ainm WordPress

Read more