Gaelscoil Philib Barún

Brat Glas bronnta ar Ghaelscoil Philib Barún|Gaelscoil Philib Barún awarded Green Flag

Ag searmanas i gCorcaigh í Meitheamh 2009 (sa Lifetime Lab), bhronn an tAire John Gormley, Aire Comhshaoil, brat glas ar Choiste glas na scoile. I láthair thar cheann na scoile bhí Paddy Ó Daltún agus Cuirtné Ní Chonchubhair (daltaí scoile), Michael Ó Cruadhlaoi (tuismitheoir) agus Caitríona Ní Chuirrín (oide ranga le freagracht as cúrsai timpeallachta). At a ceremony in Cork in June 2009 (at the Lifetime Lab), Minister for the Environment, John Gormley presented Gaelscoil Philib Barún with its first

Read more

Minister Gormley Supports Permanent Building Campaign

Bhi an t-Aire Comhshaoil, Seán ó Gormfhlaith, T.D., ag Staisiún an Gharda Chosta an Aoine seo caite an 29ú lá Bealtaine le pleananna nua-nochtaithe do ghaelscoil agus foirgnimh phobail ar a suíomh ag Cruabhaile Uachtarach sa Trá Mhór a fheiscint. Minister for the Enviroment John Gormley T.D. called in to Tramore Coast Guard Station on Friday last, the 29th May, to view recently unveiled plans for a new Gaelscoil and community building at Crobally Upper, Tramore. Le iarrthóir Chomhaontas Glas

Read more

Environment Minister to visit Gaelscoil Exhibition

Tá an tAire Comhshaoil, John Gormley TD ag teacht go Trá Mhor ar an Aoine an 29ú lá Bealtaine ag 4pm le bualadh le tuismitheoirí na Gaelscoile agus daltai le féachaint ar a bpleananna don scoil nua i Stáisiún an Garda Chosta. John Gormley, T.D., Minister for the Environment, Heritage and Local Government will visit Waterford on Friday 29th May 2009 at 4pm and has indicated that he would like to visit the Coast Guard Exhibition and meet with parents

Read more