Gaelscoil Philib Barún

AIfreann Chuimhneacháin do Áine Cholbéir|Anniversary Mass for Áine Colbert

Beidh aifreann cuimhneachán Aine Cholbéir sa scoil ar an Aoine, 18ú Deireadh Fómhair 2019, ag 11:00 sa halla. Tar éis an aifrinn nochtfar cathaoir na gcarad i gcuimhne Áine. Tá seo cruthaithe ag John Hayes agus coimisiúnaithe ag pobal na scoile. A mass in memory of Áine Colbert on her first anniversary will be held in the school hall on Friday, 18 October 2019 at 11:00 am. There will be limited room for parents to attend if they wish. A

Read more

Foirm Cáraithe 2019|Pre-Enrolment Form 2019

Tá foirm reamhchláraithe ar fáil dóibh siúd a theastaíonn uathu suim a léiriú páiste a chlárú sa scoil de réir cleachtais leagadh síos sa pholasaí cláraithe. A pre-enrolment form is now available for those who wish to express interest in enrolment. Those who fill out this form will be contacted the February before their child will start in Junior infants and asked to formally apply for enrolment as required by the enrolment policy. Please contact the school office if you

Read more

Comhairle na nDaltaí Nua|New Pupil Council

Tá Comhairle na ndaltaí nua roghnaithe againn le haghaidh na scoilbhliana seo. Pioctar dhá ainm as hata i ngach rang ó 1-6 le baill de chomhairle na ndaltaí a fháil. New members of the pupil council have been chosen for the current school year. Two names are randomly drawn from a hat for each class from 1st to 6th to choose a boy and a girl for the pupil council. Labhraíonn na baill ar son a ranganna nuair a bhíonn

Read more

Múinteoirí Nua 2019-2020|New Teachers 2019-2020

Fáilte ar ais!Welcome Back! Táimid ar fad ag súil le bualadh le gach duine arís ar an Déardaoin seo an 29ú lá 2019. Lá iomlán a bheidh i gceist do gach rang seachas Naíonáin Bheaga a bheidh críochnaithe ag 12:00. We look forward to meeting everyone again on Thursday, 29th August 2019 for the reopening of the school after the summer holidays. A full day to start back for all classes except the new Junior Infants who will go home

Read more

A Ten-Year Thank You

I am delighted to note that, exactly 10 years ago today (on Monday, 20 April 2009), this website was formally launched. Our school community has seen a huge amount of (positive) change in that short decade but the one thing that has not changed is the school’s unwavering commitment to our children’s education, delivered with a healthy blend of fun along the way! It’s also worth revisiting the original goals of the website, as set out at the time, which

Read more

Curaithe FAI Sacair|FAI Soccer County Champions

Comhghairdeachas do fhoireann shacair na scoile a bhuaigh craobh comórtas sacair Roinn B FAI na scoileanna i bPort Láirge. Rachaidh siad ar aghaidh go comórtas na Mumhan a bheidh ar siúl i Luimneach an mhí seo chugainn. Congratulations to our boys soccer team who won the Section B FAI Waterford schools final recently. They will now represent Waterford in the Munster championship blitz to be held in Limerick next month.

Read more

Costas Leabhair ar Cíos|Book Rental Costs for 2019/20

Tá an Bord Bainistiochta ag ardú taillií na leabar ar cíos i mbliana le costaisí na leabhar a úsáideann na ndalta a chlúdach. Ainneoin ardú na bliana seo caite ní raibh an caiteachas ar leabhair, fótacóipeál, ealaín agus ceirdíocht clúdaithe. Tá an scoil ag caitheamh i bhfad níos mó airgid ar ábhar léitheoireachta ag dul leis an curaclam teanga nua agus leanfaidh an t-éileamh ar seo go leanúnach. Chuige sin seo leanas na táilli aontaithe ag an mBord. The Board

Read more
1 4 5 6 7 8 39