Gaelscoil Philib Barún

Seachain an Dragún|Beware of the Dragon

Níl aon chostas ar na ceolchoirmeacha. Díolfaidh coiste na dtuistí ticéid chrannchuir ar an dá oíche. Beidh neart spot duaiseanna. Más féidir cabhrú ar an oíche is féidir teagmháil a dhéanamh le baill an choiste. Parents will be selling tickets at the concerts instead of an admission charge. We are asking for spot prizes so if you would like to donate please drop them in to the school office. Also, if you could volunteer to sell tickets at one of

Read more

Bord Bainistíochta Nua|New Board of Management

Tá bord bainistiochta nua sa scoil:A New Board of Management has been appointed and will serve a four year term from 2019-2023: Seán de Bhál (CathaoirleachChairperson) Deirdre Uí Mhaidín (Ionadaí an PhatrúinPatron’s Nominee) Daithí de Paor (PríomhoideSchool Principal) Nora Storey (MáthairMother) Derek de Barra (AthairFather) Ben Mac Caoilte (MúinteoirTeacher) Yvonne Mc Cormack (Ionadaí an PhobailCommunity Representative) Tracey Mhic Ghearailt (Ionadaí an PhobailCommunity Representative) Guímid gach rath ar an mbord nua dá tréimhse 4 bhliana. We welcome the new members of

Read more

Drámaí na Nollag 2019|Christmas Concerts 2019

Beidh drámaí na Nollag ar siúl an tseachtain seo agus gach rang i mbun feistis is cleachtadh. Seo leanas an clár ama:The school Christmas concerts will be held on Wednesday-Thursday, 18-19 December 2019. Here is the timetable: Ceádaoin, 18ú lá Nollaig 6:00pm Naíonáin Bheaga   6:30pm Naíonáin Mhóra   7:00pm Rang 5   7:30pm Rang 5 Déardaoin, 19ú lá Nollaig 6:00pm Rang 1   6:30pm Rang 2   7:00pm Rang 3   7:30pm Rang 4

Read more

Lá Inseirbhíse|In-Service Day

Caithfear an scoil a dúnadh (ar an 25ú lá Samhain) de bharr go bhfuil foireann na scoile ar fad ar lá inseirbhíse don churaclam nua teanga. The school will be closed for in-service day on Monday, 25 November 2019, to facilitate inservice training for all the teachers on the new language curriculum.

Read more

Bord Bainistiochta Nua|New Board of Management

Tá Bord Bainistiochta nua le ceapadh a bheidh i bhfeidhm ar 01/12/2019. Ceapfar beirt thuismitheoir daltaí sa scoil (gur máthair duine agus gur athair duine eile) ó phobal thuismitheoirí na scoile. Ag an gcruinniú seo lorgófar ainmniúchán do dhaoine le seasamh do thoghcháin mar ionadaithe tuismitheoirí ar an mbord. Beidh ballóid ag an gcruinniú leis na hainmnithe a thogha. Muna bhfuil ach ainmniú amháin do cheachtar painéal, measfar na hainmnithe tofa. Má tá níos mó ná ainmniú amháin d’aon cheann

Read more
1 3 4 5 6 7 39