Gníomhaíocht Fhisiciúil

Réamhrá

Baineann an ghné seo le conas gur féidir le pobal na scoile gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn lasmuigh do na ceachtanna foirmiúla Choirp Oideachais – ag amantaí sosa, gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus tras-churaclaim mar shampla.

Previous examples of this are arranged by school year below.

2017-2018

Super Troopers

Tá rang 1-6 ag glacadh páirt i Super Troopers arís i mbliana. Cuireann an scéim seo béim ar gníomhaíochtaí fhisiciúla a dhéanamh sa bhaile. Tá sé de nós anois ag na ranganna Super Troopers a dhéanamh mar chuid dá n-obair bhaile.

Deich @ Deich

Mar chuid de Operation Transformation beidh na ranganna ag déanamh deich nóiméad gníomhachta gach lá ag a deich a chlog.

Skipnrope

Thainig Mark ó Skipnrope chun cleasanna scipeála a mhúineadh dúinn ar an 31ú Eanáir. Bhain gach duine an-taitneamh as!

Cinnirí Clóis

Tá páistí ó rang a sé oilte anois mar chinnirí clóis. Rinne siad cúpla seisiúin traenála le Múinteoir Orla chun é seo a bhaint amach. Bíonn rang a sé ag stiúradh am spraoi sa chlós leis na naíonáin dhá lá sa seachtain.

2016-2017

10 @ 10

Ar Aoine an 10ú Feabhra ghlacamar páirt i 10@10. Iarradh ar scoileanna ar fud na tíre chun gníomhaíocht fisiciúla de shaghas éigin a dhéanamh ar feadh 10 nóiméad ag 10 r.n. Bhaineamar an-sult as.

Míle ar an Máirt

Mar thoradh ar an 10@10 shocraigh an coiste gur chóir dúinne tabhairt faoi níos mó súile agus reatha in aghaidh na seachtaine. Tá sé mar sprioc ag an gcoiste go rithfimís míle ar ár suiamhneas uair sa seachtain. Thomhas an Coiste raon timpeall na scoile a chlúdaíonn aon mhíle amháin. Gach Máirt Súilfidh/Rithfidh na ranganna an raon seo nó píosa de go dtí go bhfuil siad compórdach ag rith míle gan stad.

Cláraíodh an scoile chomh maith le http://thedailymile.co.uk. Breis sonraí faoi seo go luath.

Scoil Ghníomhaí

Ritheadh comórtas ag Coiste ne Scoile Ghníomhaí chun teacht ar mana don Scoil Ghníomhaí. Seo an mana gur bhuaigh.

Chomhghairdeachais le Sarah Blackett, rang 4. Beidh an mana seo le feiscint mórthimpeall na Scoile ag iarraidh daoine a spreagadh chun a bheith gníomhach.

Chomh maith le seo bhí buaiteoirí i gcatagóir eile. Seo iad cuid de na buaiteoirí lena nduaiseanna.

There were also winners in other categories. Here are some of the winners with their prizes.


Super Troopers

Tá Gaelscoil Philib Barún ag glacadh páirt i Super Troopers, scéim a chuireann gníomhaíócht fisiciúil chun cinn. Gach oíche tá gníomhaíocht ar leith le déanamh acu sa bhaile agus taifead a dhéanamh air chomh maith le haon ghníomhaíocht sa bhreis eile go ndéanann siad anuas ar sin. Lean oraibh leis an obair Super Troopers!

2015-2016

Damhsa ag a 12

Gach lá ag a dó dhéag a chlog, éirionn na ranganna go léir as an obair ar feadh trí nó ceithre nóiméad chun damhsa a dhéanamh.

An Uimhir Draíochta – 60

Ar feadh ceithre sheachtain, táimíd ag taifead méid an ama a chaithimid ar ghníomhaíochtaí fisiciúla. Is é an sprioc atá againn gach lá ná 60 nóiméad. Bronnfar teastais ag deireadh an thréimhse sin.