Comhpháirtíochtaí

Réamhrá

Anseo, iarrtar ar scoileanna féachaint ar conas go n-oibríonn siad le daltaí, tuismitheoirí, an pobal áitiúla agus eagraíochtaí náisiúnta chun gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn.

2017-2018

Suirbhé

Tá suirbhé á dhéanamh ag coiste na scoile gníomhaí faoi láthair, “What Club are you in?”. Tá an suirbhé á dhéanamh chun fáil amach mar gheall ar na deiseanna do ghníomhaíochtaí fisiciúla sa cheantar. Bí cinnte go nglacann tú páirt ann!

Ár Laochra Gníomhacha

Tá aitheantais speisialta á thabhairt dúinn faoi láthair do pháistí go ndearna éacht ina sport nó ina ngníómhaíocht ar leith. I measc na ngníomhaíochtaí luaite go dtí seo tá róthaíocht, dreapdóreacht, sciail agus rince Gaelach. Is dream tallanach sinne sa Ghaelscoil!