Sláinte & Sábháilteacht

Sábháltach agus Páirceail

Iarraimid ar thuistí comhoibriú linn leis an mbóthar timpeall na scoile a úsáid go sábhalta leis na rialacha seo leanas a choimeád:

  • Ná dean páirceáil ach in áiteanna páirceála
  • Fág an áit in aice na scoile do scaoileadh amhain
  • Ná déan moill timpeall na scoile
  • Siúl i gcónai ar chosáin