Polasaithe agus Foirme

Ráiteas Misin

Ard-Oideachas trí mheán na Gaeilge, comhtháite le hoidhreacht shaibhir traidisiúnta uilechultúrtha na hÉireann agus éiteas Caitliceach in atmaisféar ceansach, comh-mheasach.

Ráiteas Misin

The following policy documents are in force within the school at present:

Fógraí agus Foirmeacha