Feachtas Tógála

Cuireadh an leathnach seo i gcartlann ar an hAoine, an 9ú lá Meitheamh 2017, mar chuid d’oscailt oifigiúil foirgneamh scoile nua ag Gaelscoil Philib Barún. Is cur síos ar aistear go dtí an lá sin an t-ábhar iniata agus coinneofar é anseo ar son cúiseanna staire.

Introduction

Is toradh ar fhealsúnacht nó ar chlár oideachais foirgneamh scoile. Cad a léiríonn mionbhoscaí réamhdhéanta, aonfhoirmeach suite ar shuíomh dea-radharcach ag féachaint anuas ar thrá na Trá Móire, fúinn agus faoin ár bhfealsúnacht oideachais?

Ba iomaí caithréimeanna agus teipeanna a bhí ag coimhlint 27 bliain Ghaelscoil Philib Barún ar son cóiríochta córa. Tá sé de rún againn plé leis an gceist seo go críochnaitheach cuimsitheach le pleananna a dhearadh do struchtúr buan a bheadh costéifeachtúil, nuálach agus tarraingteach ar shuíomh na Roinne ag Cruabhaile Uachtarach sa Trá Mhór. Foirgneamh a bheadh an baile mortásach faoi agus sásta a thaispeáint do thurasóirí agus iad ag triail ar an ionad saoire cois farraige. Foirgneamh a léireoidh fealsúnacht le meas do oideachas dá haos óg agus a chaitheann an ghaelscolaíocht mar shuaitheantas éagsúlachta a ghineann athbheochaint na Gaeilge sa cheantar.

Le toil pholaiticiúil is féidir linn deireadh a chur le cur amú acmhainní ganna ar áiseanna ar cíos. Tá cláracha tógála bunscoileanna gannmhaoinithe le blianta. Tá gaelscoileanna ag deireadh an scuaine i gcónai nuair a tugtar cead do scoileanna nua tosnú ag tógáil. Tá 60% de Ghaelscoileanna i gcóiríocht shealadach. Teastaíonn uainn dul lastuas den treoch agus an lámh in uachtar a bhreith ó na cliarlathaigh ag útamáil. Teastaíonn uainn scoil a thógáil!!

Manna an Fheachtais

‘Sé manna oifigiúil an fheachtais ná:

Foirgneamh Buan do Ghaelscoil Philib Barún.