Foireann na Scoile

Gaelscoil

 • Príomhoide: Daithí de Paor
 • Naíonáin Bheaga: Caren Ní Dhroma
 • Naíonáin Mhóra: Cathy Ní Bhroin
 • Rang 1: Ailín Ní Chofaigh
 • Rang 2: Orna Bhreathnach
 • Rang 3: Méadhbh Bhreathnach
 • Rang 4: Orla Chéitinn
 • Rang 5: Kathryn Curran
 • Rang 6: Ben Mac Caoillte
 • Rúnaí: Suzanne de Bhial, Céití Ní Bhroin
 • Tacaíocht Foghlmtha: Eibhlín Tnúthail, Caitlín Bhudhlaeir
 • Cúntóiri Um Riachtanais Speisialta: Fiona Ní Chadhla, Siobhán Uí Chuimín

Foireann Choimhdeach

 • Rúnaí: Céití Ní Bhroin
 • Glantóireacht agus Feidhlíocht: Ann de Landre, Denis de Landre

An Bord Bainistíochta

 • Sean Breathnach (Cathaoirleach, Ionad an Phátrúin)
 • Deirdre Uí Mhaidín (Ionad an Phátrúin)
 • Daithí de Paor (Rúnaí, Príomhoide)
 • Bríd Uí Chathasaigh (Cisteoir, Tuismitheoir)
 • John Wall (Ionad an Phobail)
 • Jim Heylin (Tuismitheoir)
 • Tracey Mhic Ghearailt (Ionad an Phobail)
 • Orla Chéitinn (Múinteoir)