« Older Entries Subscribe to Latest Posts

21 May 2020

Leabhair ar Cíos 2020/21

Posted by James Mernin.

Tá an Bord Bainistiochta ag ardú taillí na leabhar ar cíos beagáinín i mbliana le costaisí íocaíocht ar line a chlúdach. Tá an áis seo ar fáil anois do thuistí mar nach mbeidh an scoil ag glacadh a thuilleadh le airgead tirim de bharr na dtreoracha i bhfeidhm le linn na pandéime. Chuige sin seo leanas na táilli aontaithe ag an mBord.

  • Páiste amháin: €143.26
  • Beirt Pháiste sa Chlann: €276.28 (€143.26 + €133.02)


  • Triúr Phaiste sa Chlann: €399.07 (€143.26 + €133.02 + €122.79)Má theastaionn uait do leabhair fhéin a cheannach, cur in iúl don oifig é chomh luath agus is féidir, ionas go mbeidh an méid leabhair atá le hordú againn i gceart. Má tá tú chun na leabhair a cheannach caithfidh tú na táillí don ealaín €30.70 agus €20.46 don fotocóipeáil/acmhainní a íoc áfach (€51.46). Beidh an leabharliosta ar líne i Mí Meithimh. Tá sé an- thábhachtach go mbeidh na táillí seo íochta mar beidh an t-airgead sin roinnte idir gach rang chun trealaimh ealaíne a cheannach don bhliain. Má tá ceist ar bith agaibh, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar runaigspb@gmail.com nó eolas@pilibbarun.com.

20 May 2020

Nuachtlitir, Bealtaine 2020

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Bealtaine 2020) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

13 May 2020

Íocaíochtaí ar Líne

Posted by Daithí de Paor.

De bharr na dtreoracha a bhaineann leis an gcóróinvíreas tá an scoil ag éascú do thuismitheoirí íocaíochtaí a bhaineann le scoil a dhéanamh ar líne. Chuige sin táimid ag iarraidh go gcláróidh tuismitheoirí (Databiz Solutions) lena sain ephost. Lean na treoracha anseo.

Tá uimhir ghutháin againn i gcóir gach duine ach níl ephost. Mar gheall ar sin cuir isteach do ephost. Muna bhfuil do uimhir ghutháin phóca cheart againn ní bheimid in ann dul ar aghaidh leis an gclárú go dtí go bhfuil sé leasaithe ar ár gcóras againn.

Aon cheisteanna cuir ephost go dtí runaigspb@gmail.com.

8 May 2020

Duais Bainte Amach

Posted by Daithí de Paor.

Bhuaigh duine de dhaltaí Rang 6, Amelia Nic Aodhbhuí, duais ealaíne amach i gcomórtas eagraithe ag an gcomhlucht Edco lena saothair, de chuid Banksy, le feiscint anseo. Tá ealaíontóir sa bhaile den chéad scoth againn i Rang 6.

A pupil from 6th class, Amelia McEvoy, has won a prize for her artwork in a Banksy-inspired competition sponsored by Edco. 6th class have been displaying great art work completed at home while school has been closed, and posted on their Padlet page. Well done, Amelia.

29 Apr 2020

Polasaí Iontrala á dréachtadh

Posted by Daithí de Paor.

De réir treoracha nua maidir le reachtaíocht a bhaineann le cleachtais iontrála scoileanna tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Philib Barún ag dréachtaadh polasaí nua a thiocfaidh i bhfeidhm don bhliain seo chugainn 2021. Ta an dréacht ar fáil anseo mar eolas do thuismitheoirí daltaí ag freastal ar an scoil.

24 Apr 2020

Fáilte ar ais ar Scoil Fhíorúil

Posted by Daithí de Paor.

Tá fáilte romhaibh ar ais ar scoil. Scoil fhiorúil, a virtual school, atá in ann duinn go dtí an mhí seo chugainn ar a laghad.

Ba mhaith liom comhghairdeachas a dhéanamh libh arís as an obair iontach ata ar siúl agaibh ar bhúr leatanaigh Padlet le bhúr múinteoirí . Táim ag féachaint orthu gach lá. Déan deimhin de go seiceálann tú isteach gach lá i gcóir obair an lae.Tá sé cosúil le teacht ar scoil. Muna féidir leat ar aon chúis an obair a dhéanamh nó a chríochnú, bíodh sé ródheacair nó tá tú gnóthach nó d’ith do mhadra an ríomhaire!!! Cuir leithscéal go dtí do mhúinteoir ar an Padlet nó le seoladh ephost an mhúinteora le fáil ar an Padlet.

2 Apr 2020

Ag Lasadh Suas

Posted by Daithí de Paor.

Rinne rang 6 tionscnamh ealaíne at a leathanaigh padlet aréir. Las siad a lampaí ar son na n-oibrithe míochaine ag saothrú in aghaidh an viris covid 19. Ag cuimhneamh orthu.

18 Mar 2020

Ár Seomraí Ranga Fíorúla

Posted by Daithí de Paor.

Tá na múinteoirí ag cur suas ceachtanna agus gníomhaíochtaí do phaistí ar a leathanaigh féin ag úsáid an bogábhar Padlet. Tá súil againn ceann nua a chur suas gach lá scoile. Tá a fhios againn nach bhfuil fáil ag gach duine ar na leabhair ar chúiseanna éagsúla agus chuige sin tá súil againn na leathanaigh ábharthachta ó na téacsleabhair a chur suas in éineacht leis na ceachtanna.

Molaimid go n-oibreoidh na daltaí tríd an obair chomh maith agus is féidir leo. Ar roinnt des na leathanaigh beidh siad in ann ceisteanna a chur ar an mhúinteoir ach beidh an tseirbhís seo teoranta agus molaimid má bhíonn duine gafa ar rud éigin b’fhearr bogadh ar aghaidh. Muna bhfuil daltaí in ann an obair a dhéanamh laethanta áirithe ná bí buartha is ar dhiscréid tuismitheoirí a thugtar faoin obair seo.

Toisc gur obair ar líne é seo iarraimid ar thuistí labhairt faoi shábháilteacht ar líne le do phaiste agus go bhfuil monatóireacht ar siúl sa bhaile go bhfuil daltaí ag féachaint ar fhíseanna agus suíomhanna molta ag na múinteoirí. Tá neart nodanna faoi shábháilteacht idirlíon ar webwise.ie. Fanaigí slán agus féinleithlisithe.

12 Mar 2020

Naisc Obair Bhaile

Posted by James Mernin.

As part of the school’s efforts to minimise the impact of the Covid-19 (Coronavirus) outbreak, which led to the school being closed from Friday, 13 March 2020 to Monday, 30 March 2020, the teachers have collaborated to provide some virtual learning aids.

These will be used in the coming weeks to provide some limited work for students during the school days that the school is closed. The work has been deemed reasonable, while limited in nature and scope, and we hope it will serve as a helpful and reassuring resource for pupils and parents alike.

Find out more here.

12 Mar 2020

Scoil dúnta de bharr an Vírais Chórónach

Posted by Daithí de Paor.

Mar aon le scoileanna ar fud na tíre beidh Gaelscoil Philib Barún dúnta go dtí an 29ú lá Márta. Faoi láthair beidh an scoil oscailte arís ar an 30ú lá. Tá súil againn obair bhaile a chur ar fail go leanúnach tíd an suíomh seo.

Due to the recent announcement from the Department of Education & Skills, Gaelscoil Philib Barún will close until Monday, 30 March 2020, due to the ongoing Covid-19 (Coronavirus) situation.

Tá leabhair na bpáistí tógtha abhaile acu inniu. Bí ag faire ar an suíomh seo le haghaidh uasdátú agus treoracha ó na múinteoirí.

We are working on a way for teachers to upload work for some classes to a suitable website.