9 Mar 2010

Table Quiz Hints

The questions below may come up during the Table Quiz later this week and the answers to them them can be found elsewhere on the school website:

  1. Cé a d’ardaigh an brat glas sa scoil an Aoine seo caite?
  2. Cén bhliain a bhunaíodh Gaelscoil Philib Barún?
  3. Cé a bhuaigh Duais Daithí K an bhlain seo caite, 2009?
  4. I gcraobh Shacair na bliana seo caite cé a bhuaigh ar chiceanna éirice?
  5. I gcomórtas sacair na bliana seo caite cén scór a bhí sa leathchraobh idir West Brom agus Chelsea?
  6. Cé mhéad duais a bhuaigh rang 4 agus 5 i gCoirm Gael Linn i Ros Mhic Treoin le déanaí?
  7. Cén mana a bhí ag Pilib Barún?
  8. Ar phictiúr de fhoireann rugbaí na scoile ainmnigh an bheirt buachaill leis na liathróidí rugbaí ina lámha?
  9. Cad a chuir Eamonn MacSweeney agus na tuismitheoirí sa scoil an bhliain seo caite?
  10. Cad atá scríofa ar phostaeir do taispeántas sa Stáisiun Garda Cósta?

Best of luck!