Soccer League 2015

Tá an tsrath shacair anois óstáilte ar shuíomh seachtrach ar a dtugtar League Republic, áit, móide an t-eolas atá ar fáil anseo (atá dealéirithe agus éasca a n-úsáid), ceadaítear na sonraí ábharacha faoin sraith a bheith ionchorpraithe ar ais i suíomh na scoile, mar a fheicfidh tú thíos.

The School Soccer League is hosted on a website called League Republic where, in addition to the information they provide there (which is really well-presented and very easy to use), they also allow the key details about the league to be incorporated back into the school’s own website, as you will see below.

An tSraith ShacairLeague Table

Data loading….click here for Roinn 1


Na Torthaí is DéanaíRecent Results

Data loading….click here for Roinn 1


Cluichí ag Teacht AníosUpcoming Fixtures

Data loading….click here for Roinn 1