Gaelscoil Philib Barún

Parents Articles

Enrolment of New Infants

Parents wishing to enrol children in Junior Infants for next September are being asked to submit applications for enrolment during the month of February. Enrolment forms are available from the school office or alternatively may be downloaded here. Applications must have a birth certificate attached. Those who have pre-enrolled must confirm their application in writing by filling out a new form which they will have received by post last month. All applications will be processed in March and places will

Read more

Bord Bainistíochta Nua|New Board of Management

Tá bord bainistiochta nua sa scoil:A New Board of Management has been appointed and will serve a four year term from 2019-2023: Seán de Bhál (CathaoirleachChairperson) Deirdre Uí Mhaidín (Ionadaí an PhatrúinPatron’s Nominee) Daithí de Paor (PríomhoideSchool Principal) Nora Storey (MáthairMother) Derek de Barra (AthairFather) Ben Mac Caoilte (MúinteoirTeacher) Yvonne Mc Cormack (Ionadaí an PhobailCommunity Representative) Tracey Mhic Ghearailt (Ionadaí an PhobailCommunity Representative) Guímid gach rath ar an mbord nua dá tréimhse 4 bhliana. We welcome the new members of

Read more

Bord Bainistiochta Nua|New Board of Management

Tá Bord Bainistiochta nua le ceapadh a bheidh i bhfeidhm ar 01/12/2019. Ceapfar beirt thuismitheoir daltaí sa scoil (gur máthair duine agus gur athair duine eile) ó phobal thuismitheoirí na scoile. Ag an gcruinniú seo lorgófar ainmniúchán do dhaoine le seasamh do thoghcháin mar ionadaithe tuismitheoirí ar an mbord. Beidh ballóid ag an gcruinniú leis na hainmnithe a thogha. Muna bhfuil ach ainmniú amháin do cheachtar painéal, measfar na hainmnithe tofa. Má tá níos mó ná ainmniú amháin d’aon cheann

Read more

Foirm Cáraithe 2019|Pre-Enrolment Form 2019

Tá foirm reamhchláraithe ar fáil dóibh siúd a theastaíonn uathu suim a léiriú páiste a chlárú sa scoil de réir cleachtais leagadh síos sa pholasaí cláraithe. A pre-enrolment form is now available for those who wish to express interest in enrolment. Those who fill out this form will be contacted the February before their child will start in Junior infants and asked to formally apply for enrolment as required by the enrolment policy. Please contact the school office if you

Read more

Múinteoirí Nua 2019-2020|New Teachers 2019-2020

Fáilte ar ais!Welcome Back! Táimid ar fad ag súil le bualadh le gach duine arís ar an Déardaoin seo an 29ú lá 2019. Lá iomlán a bheidh i gceist do gach rang seachas Naíonáin Bheaga a bheidh críochnaithe ag 12:00. We look forward to meeting everyone again on Thursday, 29th August 2019 for the reopening of the school after the summer holidays. A full day to start back for all classes except the new Junior Infants who will go home

Read more

Costas Leabhair ar Cíos|Book Rental Costs for 2019/20

Tá an Bord Bainistiochta ag ardú taillií na leabar ar cíos i mbliana le costaisí na leabhar a úsáideann na ndalta a chlúdach. Ainneoin ardú na bliana seo caite ní raibh an caiteachas ar leabhair, fótacóipeál, ealaín agus ceirdíocht clúdaithe. Tá an scoil ag caitheamh i bhfad níos mó airgid ar ábhar léitheoireachta ag dul leis an curaclam teanga nua agus leanfaidh an t-éileamh ar seo go leanúnach. Chuige sin seo leanas na táilli aontaithe ag an mBord. The Board

Read more

Múinteoirí Nua 2018-2019|New Teachers 2018-2019

Fáilte ar ais!Welcome Back! Táimid ar fad ag súil le bualadh le gach duine arís ar an Déardaoin seo an 30ú lá 2018. Lá iomlán a bheidh i gceist do gach rang seachas Naíonáin Bheaga a bheidh críochnaithe ag 12:00. We look forward to meeting everyone again on Thursday, 30th August 2018 for the reopening of the school after the summer holidays. A full day to start back for all classes except the new Junior Infants who will go home

Read more
1 2 3 4 5 13