Gaelscoil Philib Barún

Parents Articles

Coiste na dTuisti 2010|Parents Association 2010 AGM Report

Thug a lán tuismitheoirí cabhair don scoil thar na blianta. Tá torthaí an obair dian seo soiléir le feiceáil, mar shampla; an trealamh agus na soilse don “Dráma na Nollag” agus an stáitse chomh maith. Bualann Coiste na dTuistí le chéile ar an chéad Cheadaoin de gach mhí, ar 7:30, agus tá fáilte roimh gach tuismitheoir, sean tuismitheoir agus caomhnóir. Bhí an chéad cruinniu den bhlian scoile 2010 ar siúl ar an 15ú la déag de mí Mean Fomhair agus

Read more

Lá Oscailte do Naíonáin Nua 2010|Open Day for Infants 2010

Beidh lá Oscailte do thuismitheoirí agus Naíonáin Bheaga 2010 ar siúl ar an nDéardaoin an 20ú lá ag 1.45 sa scoil. Tá fógra faighte ag tuismitheoirí faoi seo sa phost. Tugann sé deis dos na daltaí bualadh le chéile. Is mór an buntáiste don scoil é deimhniu a fhail ar lion daltaí a bheidh ag teach tar an gcéad lá Méán Fomhair. Táimid ag súil le breis is triocha dalta i mbliana. Tá an-éileamh ar áiteanna sa Ghaelscoil agus de

Read more

Holy Communion Update

Bhí Céad Caomaoineach ag Rang 2 ag Gaelscoil Philib Barún ar an Satharn an 8ú la Bealtaine, 2010. Comhghairdeachas dos na daltaí ar fad, a gclanna agus a múinteoirí as a dhea-iompair mara mhol an sagart iad (níos mó ná uair amháin i rith an tsearmanais) agus as a sárullmhúchain. Ní raibh a lethéid feicthe aige le blianta anuas dar leis. Saturday, 8 May 2010 was first Holy Communion day for the pupils of Rang 2 at Gaelscoil Philib Barún.

Read more

Seoladh Gairdín Pobail Ghaelscoil Philib Barún|Launch of Gaelscoil Philib Barún’s Community Garden

Beidh lá traenála ar “Tógáil do phollaí tolláin féin ar níos lú ná €250“, le Gary Dalton ó Ecoworks, mar ocáid láinseála do ghairdín phobail Ghaelscoil Philib Barún ar an 27ú lá Márta ón 10 r.n. go dtí 4 i.n. Sé costas an chúrsa ná €45 nó €25 dóibh siúd gan turastal nó €35 dóibh siúd idir eadara. Fiosrú agus cur in áireamh go tramore20@eircom.net nó fón 086 887469. Tá áiteanna teoranta mar sin cuir in áirithe go luath. The

Read more

Quiz Boird Choiste na dTuistí|Parents Association Table Quiz

Beidh quiz boird i gcomóradh Seachtain na Gaeilge 2010 (5-17 Márta) ag Gaelscoil Philib Barún Barún ag Halla CLG, Trá MHór ar an 11ú lá Marta 2010 ag 7 i.n. In celebration of Seachtain na Gaeilge 2010 (5-17 March), Gaelscoil Philib Barún will hold a Table Quiz in the GAA Hall, Tramore on Thursday, 11th Match 2010 at 7pm. Beidh ceithre bhall ar gach foireann – beirt aoiseach agus beirt pháiste, le duaiseanna don chéad, dara agus tríú áit (thíos).

Read more

Vaicsín do Fhliú na Muc á thairsiscint|Swine Flu Vaccine

Dáileadh foirmeacha ón Fheidhmneach Sláinte maidir le vacsaíniú in aghaidh fliú na muc inniu. Tiocfaidh foireann vacsainithe go dtí an scoil ar an Aoine an 12ú lá (Feabhra 2010) leis an vaicsín a thairiscint do dalta na scoile. Líon an fhoirm a bhí dáilte ar leanai inniu agus seol ar ais chuig an scoil é. Breis eolas ar fáil ar Health Service Executive Website: Swine Flu Vaccine – It Stops with YOU. The swine flu vaccine will be offered to

Read more

Clárú do Naíonáin Bheaga 2010|Enrolment for Junior Infants 2010

Más suim leat do pháiste a chlárú do Naíonáin Bheaga 2010 ní foláir iarratas a bheith istigh i rith Mí Feabhra. Fiú iad atá tar éis foirm a lionadh cheana féin táimid ag iarraidh orthu an t-iarratas ar chlárú a dheimhniú i scríbhinn arís. Gheobhaidh iad san a réamh-chlaraigh foirm nua le lionadh sa phost. Déan deimhin go bhfuil teastas breithe leis an bhfoirm iarratais. Tá fáil ar fhoirm cláraithe anseo. Má bhaineann aon chritéir luaite sa pholasaí cláraithe leis

Read more

Gaelscoileanna English directive withdrawn

Some of you may be aware of the proposed Department of Education circular from 2007 which attempted to direct Gaelsoileanna to teach English in the second term of junior infants. This directive was formally withdrawn by the department today, and represents a significant positive development for those committed to immersion education. You can read more about this issue here.

Read more

Bás Bheirt Thuismitheoir|Gaelscoil mourns recent untimely deaths

Fuair Nicky O’Connor, Ardáin Mhuire, Trá Mhór, bás an Mhairt seo caite in Oispidéal Réigiúnach Phort Láirge tar éis tréimhse tinneas de bharrr gortuithe a tharla dó go tubaisteach 6 sheachtain ó shin. The school mourns the passing of Nicky O’Connor last Tuesday, 9th September 2009 in Waterford Regional Hospital following injuries sustained during a fall six weeks ago. B’athair é do Aodh ó Conchubhair Rang 6, Finn Rang 4, Dónal Rang 2; Paddy Naíonáin Mhóra agus Séadh, Naíonra na

Read more
1 10 11 12 13