Gaelscoil Philib Barún

Articles about the Irish language

Bileog Eolais ar Éagsúlacht Pátrúnachta|Diversity of Patronage Survey

Tá an Roinn Oideachais is Scileanna ag iarraidh ar an scoil an bhileog eolais ar éagsúlacht pátrúnachta ceangailte a dháileadh i measc tuistí na scoile. Tá preas ráitis Ruairí Quinn, Aire Oideachais is Scileanna, ar fáil anseo. The Department of Education has asked the school to distribute the following information leaflet on the Diversity of Patronage survey. A press release from Minister Ruairí Quinn can be accessed here. Bileog Eolais ar Éagsúlacht Pátrúnachta (Gaeilge) Information Leaflet on Diversity of Patronage

Read more

Leabhair as Gaeilge|Irish Books

Tá leabhair nua ar fáil i leabharán nua nó ag www.setantabookclubs.ie. Déan cinnte go roghnaíonn tú Gaelscoil Philib Barún do na poinntí agus tiocfaidh do leabhair saor in aisce chuig an scoil luath tar éis an chéad spriocdáta eile (23ú Samhna 2012). Tá leabhair as gaeilge ar fáil ó setanta, bruigh an nasc anseo chun iad a fheiceáil. Is féidir leat iad a órdú comh maith. A new catalogue has been issued by Setanta Book Clubs. If your child does

Read more

Tionól an Fhómhair sa Trá Mhór|Tramore Irish Language Festival

Beidh “Tionól an Fhómhair”, féile Gaeilge urraithe ag Comhairle Chondae Phort Láirge i dTra Mhór i mbliana. Reachtalfar neart ócáid thar deireadh seachtaine ar an 13ú agus 14ú lá Deireadh Fómhair 2012. Ina measc beidh sessiún ceoil, cainteanna as Gaeilge agus deiseanna leis an teanga a úsáid in ionaid éagsúla sa bhaile. Beidh tuilleadh eolais faoi agus bróisiúr á éisiúint go luath. Tramore will host Waterford County Council’s Irish language festival, “Tionól an Fhómhair” this year. A series of events

Read more

Aíochainteoir Fheabhra|February Guest Speaker

Tiocfaidh ionadaithe ó Ghaelcholáiste Phort Láirge go Gaelscoil Philib Barún ar an 31ú lá Eanáir, 2012 ag 7 i.n. Is é ábhar na cainte ná an iarbhunoideachas lánghaeilge agus freagrófar ceisteanna ag tuismitheoirí go bhfuil suim acu a bpáistí a sheoladh ar aghaidh go dtí an Ghaelcholáiste. A number of representatives from Ghaelcoláiste Phort Láirge will present a talk in Gaelscoil Philib Barún at 7pm on Tuesday, 31 January 2012. The purpose of this informal Q&A session is to provide

Read more
1 2 3