Gaelscoil Philib Barún

Articles about the Irish language

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aoisigh|Irish Classes for Parents & Adults

Cuirfear tús i mbliana le ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar an gCéadaoin seo an 8ú lá Mí na Samhna 2017 ó 9:30 go dtí 10:30 i seomra leabharlainne na scoile. Beidh na ceachtanna dírithe ar chomhrá ach beidh míreanna faoi conas cuidiú le obair bhaile. Bíonn meascán cumais sna ranganna agus tá siad saor. Fáilte roimh chách. Irish classes for parents of pupils attending the Gaelscoil and adults who wish to improve their Irish will recommence on Wednesdays from the

Read more

Beidh an Ghaodhlaigh fá mheas Fós|Irish will be valued yet

Ar ócáid oscailt na scoile nua foilsíodh an t-alt seo sa Munster Express. “Beidh an Ghaodhlaigh fá mheas Fós” — Pilib Barún (1801-44) On the occasion opening of the new school building the following article was published in the Munster Express. “Irish will be valued yet” — Philib Barron (1801-44) Tá Gaelscoil Philib Barún ar an bhfód anois breis is tríocha bliain. Ag freastal go dílis ar mhuintir na Trá Móire gur mhór leo an Ghaeilge agus gur mhaith leo

Read more

Ranganna Gaeilge|Irish Classes

Beidh ranganna Gaeilge d’aoisigh ag tosnú an mhí seo. Classes for Adults who which to learn Irish. Tá sé beartaithe iad a chur ar fáil gach maidin Déardaoin óna 9:15 go 10:30 i seomra na múinteoirí. Beidh béim ar chomhrá Gaeilge do thosaitheoirí ach déanfar freastal suas go leibhéal idirmheánach. Tos nóidh na ranganna ar an nDeardaoin seo ag teacht an 8ú lá Samhain 2014. The school will offer classes to adults who wish to improve their Irish on Thursday

Read more

Tumoideachas mo Pháiste|Immersion Education

Conas is féidir liom cabhrú le Tumoideachas mo Pháiste? Fiafraítear díom go minic cad is féidir liom a dhéanamh le cabhrú le mo pháiste ar scoil. An moladh is mó a thabharfainn do thuistí ná tacú go praiticiúil le polasaí teangan na scoile. How can I help with my child’s immersion education in the Gaelscoil? I am frequently asked by parents how best to help children who are attending the Gaelscoil. By sending your children to an all-irish school you

Read more

Ar ais ag labhairt as Gaeilge|Back to School after the Holidays

Tá na daltaí ar ais ar scoil tar éis briseadh na cásca agus tá meirg ar a nGaeilge. Táimid na múinteoirí á ngríosadh agus á spreagadh labhairt as Gaeilge arís sa scoil, sa chlós, leis na múinteoirí agus le chéile. Ba mhór linn cúnamh tuismitheoirí le seo mar sin: As the pupils return from their Easter holidays they find it difficult to get back into speaking again in Irish. The teachers are encouraging them to switch on their ‘Gaeilge button’

Read more

Ranganna Gaeilge do Daoine Fásta|Irish Classes for Adults

Scríobh Billy Butler an giota seo faoin chúrsa do thuismitheoiri atá ar siúl gach Céadaoin sa scoil. Tá alán cúiseanna agam cén fáth gur theastaigh uaim páirt a glacadh sa chúrsa seo. Ba é an chúis is mó gur thosaigh mé an cúrsa chun feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge do m’obair. Chun a bheith ábalta cabhru le mo phaitsí lena n-obair bhaile. Gaeilge. De bharr mo ghrá don teanga, chun bualadh le daoine áitiúla go bhfuil suim acu

Read more
1 2 3