Gaelscoil Philib Barún

New Building Campaign

School Building Campaign Officially Ends

It was with a sense of great pleasure and enormous pride that we formally decommissioned the Building Campaign section of the school website today, Friday, 9 June 2017. This was done as part of the official opening ceremony for the new school building which took place on the same day and signifies the formal end to the longest chapter in the school’s life. To those of you that joined us on that journey and stood by us along the way,

Read more

Oscailt Oifigiúil na Scoile|Official School Opening

Tá cuireadh ag gach tuismitheoir agus pobal na scoile i gcoitinne ag ócáid oscailt oifigiúil Ghaelscoil Philib Barún ar an Aoine an 9ú lá Meitheamh 2017. All are welcome to the official opening of the new school building on Friday the 9th June 2017. The building will be blessed by the local clergy at 10:00am and the Minister of Education and Skills, Richard Bruton, will attend at 10:30 to unveil a commemorative plaque. The Building Campaign section of the school

Read more

Gaelscoil Open Evening

Tá oíche oscailte eagraithe do thuisti is pobal na scoile. Cuireadh daoibh teacht agus an foirgneamh a thaiscéaladh ar an gCéadaoin an 7ú lá ag 6pm. Beidh deis ag daoine siúl timpeall na seomraí nua agus an halla a fheiscint. An open evening for the whole school community will be held on Wednesday, 7 September 2016 from 6pm when people can tour the building with the Parents Association. Ag súil le bualadh libh. Looking forward to seeing you all there

Read more

A new era begins for Gaelscoil Philib Barún

As the darkness falls on the summer that was 2016, we get ready to embrace and celebrate the dawn of a new era for Gaelscoil Philib Barún with the opening of our brand new school tomorrow, 1 September 2016. And while it may have taken over 30 years to arrive and around 1 year to construct, the positive impact this wonderful creation will have on our children and our community will last a lifetime. So to the management, staff, parents

Read more

Scoil ag Oscailt Déardaoin an Chéad Lá|Return to school and an Open Night

Osclóidh an scoil do pháistí ar an Déardaoin seo an chéad lá Meán Fómhair ag 9:00. Gnáth lá a bheidh ann ach go mbeidh naíonáin saor ag 12 i.n. On Thursday next, 1 September 2016, the new school will open for pupils and staff at 9:00am. It will be a normal day but Junior Infants will finish at 12pm. Toisc go bhfuil an tógáil ar siúl fós iarrtar ar dhaltaí siúl ar scoil nó teacht ar rothar. Tá súil againn

Read more

Uasdátú ar an dtógáil|New Building Update

Tá an foirgneamh beagnach réidh. Tá glantóirí istigh faoi láthair agus súil againn an oifig a oscailt ar an 29ú lá Lúnasa 2016. Ní bheidh na seomraí réamhdhéanta deireanacha á bhaint go dtí tús na míosa seo chugainn. Beidh áit spraoi sealadach ag páistí fhaid is a réiteofar an clós. The new school is almost ready. Cleaners are in at the moment and we hope to have the office open by the 29th of August 2016. The last of the

Read more

Meitheal Tuismitheoirí|Working Parents

Rinne tuismitheoiri is cairde na scoile éacht trathnóna ag bogadh trealamh na scoile ó na seomraí réamhdhéanta isteach sa leabharlann sa scoil nua. Ár mbuíochas leo. A gathering of parents and friends of the school this afternoon moved the school furniture, books, IT equipment up to the new school’s library for storage. Our thanks to all who helped on today. Maith sibh as bhúr gcabhair tráthnóna. Is mór linn é. A big thanks to those who helped out today with

Read more

Casadh Fóid déanta ag Bunaitheoirí na Scoile|Sod Turned by School Founders

Ag ócáid a eagraíodh ar shuíomh tógála na scoile nua an Luan seo caite an 19ú lá Deireadh Fómhair chas Deirdre Ui Mhaidín, chomhbhunaitheoir na scoile in éineacht le Risteard Ó Murchú nach maireann, fód. Taobh léi bhí Eimear Ó Murchú mac le Risteard. At a ceremony held on the school’s building site last Monday the 19th of October, Deirdre Madden, cofounder of the school with the late Risteard Ó Murchú, turned a ceremonial sod. Also present was Emear Ó

Read more

Uasdatú Tógála|Building Update

Tá S & K Carey Ltd. ceaptha mar thógálaithe don scoil nua. Tá an tógail ar pháirc na scoile le tosnú láithreach. Caithfear i dtús baire an suíomh a dhaingniú. Cloífear le rialacha sláinte is sábháltachta le linn na tógala agus san áireamh tá bainistiú ar sheachadtaí agus ar thrácht tógála le cinntiu nach gcuirfí isteach ar oibriú na scoile. S & K Carey Ltd. have been appointed to build the new school. Building work will be ongoing during the

Read more
1 2 3 8