Gaelscoil Philib Barún

Costas Leabhair ar Cíos|Book Rental Costs for 2019/20

Tá an Bord Bainistiochta ag ardú taillií na leabar ar cíos i mbliana le costaisí na leabhar a úsáideann na ndalta a chlúdach. Ainneoin ardú na bliana seo caite ní raibh an caiteachas ar leabhair, fótacóipeál, ealaín agus ceirdíocht clúdaithe. Tá an scoil ag caitheamh i bhfad níos mó airgid ar ábhar léitheoireachta ag dul leis an curaclam teanga nua agus leanfaidh an t-éileamh ar seo go leanúnach. Chuige sin seo leanas na táilli aontaithe ag an mBord. The Board of Management has raised the cost of the book rental fees again this year to cover the cost of school books, photocopying, art and crafts. 
Despite raising the fees last year there was still a shortfall. In consultation with the Parents Association the Board of Management will this year raise the cost of book rental as per the revised schedule:

  • Páiste amháinFirst Child: €140


  • Beirt pháiste sa chlannTwo Children: €270 (€140 + €130)


  • Triúr phaiste sa chlannThree Children: €390 (€140 + €130 + €120)


Táan €30 don ealaín agus €20 don fotocóipeáil/achmhainnísan áireamh sa phraghas seo (€50). Is feidir libh na táillía íoc de réir a chéile san oifig.

Má theastaíonn uait do leabhair féin a cheannach, cur in iúl don oifig é chomh luath agus is féidir, ionas go mbeidh an méid leabhair atá le hordú againn i gceart. Má tá tú chun na leabhair a cheannach caithfidh tú na táillí don ealaín €30 agus €20 don fótócópáil / acmhainní a íoc áfach. Nuair atá sé seo íocta agat cuirfimid an liosta leabhar chugat i Mí Bealtaine. Tá sé an-thábhachtach go mbeidh na táillí seo íocta mar beidh an t-airgead sin roinnte idir gach rang chun trealaimh ealaíne a cheannach don bhliain.

Those parents who wish to purchase their own books separate to the scheme should inform the office but will still have to pay costs associated with reading resources, art, craft and photocopying of €50.

Má tá ceist ar bith agaibh, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifig. All payments can be made in instalments to the school office.