Gaelscoil Philib Barún

Teachers Gifts Update

Ná dearmadaigí go bhfuil Coiste na dTuistí ag eagrú béile ar leith do fhoireann uile na scoile mar chomhartha buíochas ó thuistí i gcoitinne agus de bharr san ní gá féiríní breise a cheannach d’oidí do pháistí.

Please remember that, as a measure of appreciation from all parents, the Parents Association will be organising a complimentary staff meal out for all the teachers and support staff at the end of the school year. Additional gifts for the teachers and staff are therefore not necessary.