Gaelscoil Philib Barún

Ranganna Gaeilge|Irish Classes

Beidh ranganna Gaeilge d’aoisigh ag tosnú an mhí seo.

Classes for Adults who which to learn Irish.

Tá sé beartaithe iad a chur ar fáil gach maidin Déardaoin óna 9:15 go 10:30 i seomra na múinteoirí. Beidh béim ar chomhrá Gaeilge do thosaitheoirí ach déanfar freastal suas go leibhéal idirmheánach. Tos nóidh na ranganna ar an nDeardaoin seo ag teacht an 8ú lá Samhain 2014.

The school will offer classes to adults who wish to improve their Irish on Thursday mornings from 9:15 to 10:30. Emphasis will be on conversational Irish for beginners and we will cater for up to intermediate level. Classes will commence from Thursday, November 6th 2014.