Gaelscoil Philib Barún

Ar ais ag labhairt as Gaeilge|Back to School after the Holidays

Tá na daltaí ar ais ar scoil tar éis briseadh na cásca agus tá meirg ar a nGaeilge. Táimid na múinteoirí á ngríosadh agus á spreagadh labhairt as Gaeilge arís sa scoil, sa chlós, leis na múinteoirí agus le chéile. Ba mhór linn cúnamh tuismitheoirí le seo mar sin:

As the pupils return from their Easter holidays they find it difficult to get back into speaking again in Irish. The teachers are encouraging them to switch on their ‘Gaeilge button’ and we ask parents to help us with this. As parents you can:

  • Abair le do pháiste gur iontach an rud é labhairt as Gaeilge sa scoil agus go gcabhróidh sé lena n-ábhair ar fad.
  • Labhair beagáinín Gaeilge tú féin sa scoil nó agus tú tagairt don scoil.
  • Remind your children that using their Irish in school will help them in all subjects.
  • Use a few words of Irish that you have in the school environs or when talking about school.