Gaelscoil Philib Barún

Cruinniú leis an dTaoiseach|Meeting with an Taoiseach

Bhuail Daithí de Paor, Priomhoide, agus John Wall, Bord Bainistíochta na Scoile, leis an dTaoiseach Enda Kenny ar an Aoine seo caite i gCampas Thiar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, Carraig an Iúir. Bhí an Taoiseach ann le hIonad Taighde a oscailt ach d’éascaigh Paudie Coffey, TD, an cruinniú pearsanta tar éis na hocáide.

Labhair an Taoiseach as Gaeilge le Daithí ag fiafraí an fhaid a bhí sé ina phríomhoide agus chuir sé spéis ar leith in ainm na scoile agus i bPilib Barún. Mhaígh Daithí nach raibh pobal na scoile sásta le cinneadh na Roinne Oideachais an scoil a fhágaint as liosta tógála cúig bhliana tar eis dúinn a bheith ag fanach le 27 bliain anuas. Thóg an Taoiseach litir ó Daithí agus do leigh sé cuid de os comhair gach duine agus gheall sé go labhródh sé leis an Aire Oideachais is Scileanna faoi nuair a fhaigheann sé deis tar éis dó filleadh ón tSín. Dúirt sé ná bhféadfadh sé geallúint a thabhairt faoi toradh mar go gceapann a lán scoileanna nach gcaithfí leo go cóir agus go raibh scoileanna ina dháilcheantair fhéin fagtha as an liosta.

Táimid thar a bheith sásta go bhfuil an Taoiseach sásta ard a thabhairt ar ár gcás.

Is féidir an litir a tugadh don Taoiseach a léamh anseo.

The school Principal, Daithí de Paor, and John Wall, School Board of Management, met with Taoiseach Enda Kenny last Friday afternoon at the Carriganore Campus of WIT. The Taoiseach was opening a research facility and following a ceremony a meeting was arranged by Paudie Coffey, TD.

The Taoiseach spoke in Irish with Daithí and asked how long the school was in temporary accommodation. He showed particular interest in the school’s name. Daithí told him of the school community’s frustration at being excluded from the DES’s five year building list having been in temporary accommodation for 27 years. The Taoiseach accepted a letter from Daithí and opened it and read part of it promising to raise the matter with the Minister for Education, Ruairí Quinn, at his next meeting with him when he returns from China. He said that he could not guarantee any result as many schools had said that they were not being fairly treated and indeed schools in his constituency had not been included in this list.

We are very happy that the Taoiseach has noted our case and that he will make representations on our behalf. Daithi’s letter can be accessed here.