Gaelscoil Philib Barún

Foireann Dearaidh Ceaptha|Design Team Appointed

Tá sé fógraithe ag an Aire Oideachais is Scileanna, Máire Ní Chochlainn, TD, go gceapfaí foireann dearaidh le scoil bhuan a thógáil anseo sa Trá Mhór. Fáiltímid an dul chun cinn seo agus táimid ag súil gur féidir an tionscnamh a chur chun cinn go tapaidh le freastal ar éileamh ar ghaeloideachas sa cheantar. B’fhada an fanacht go dtí seo ach nílimid neamhúrchóideach a dhóthain le ceaptha go bhfuil an troid thart. Beidh orainn brú millteanach a choimead ar an Roinn leis na pleananna a chur i gcríoch. Táimid fíorbhuíoch do thuismitheoirí agus lucht tacaíochta a chabhraigh linn ard a tharraingt ar ár gcás.

Is féidir an preas ráitis oifigiúl a léamh anseo. Tá staideas leasaithe Ghaelscoil Philib Barún le sonrú ar leathnach 3 den doicimint d’ar teideal, “School Building Programme 2011 – Brief Formulation“.

The Minister for Education and Skills, Mary Coughlan TD has announced that a design team will be appointed to draw up comprehensive plans for a new Gaelscoil at Crobally Upper, Tramore. We are delighted with the news and we hope that our new school will serve all those who wish to avail of education through the medium of Irish in Tramore. We have waited for many years in temporary accommodation and do not think that our campaign is over. We will continue to demand that the project be progressed as quickly as possible through all stages. We are very grateful to parents and our local supporters who have helped to raise awareness about our school’s accommodation deficit.

The official press release under which this announcement was made can be viewed here and Gaelscoil Philib Barún’s revised status is reflected on Page 3 of the document entitled, “School Building Programme 2011 – Brief Formulation” (which is the first document listed at the bottom of the press release page).