Gaelscoil Philib Barún

Cruinniú Chinnbhliaina Choiste na dTuistí|Parents Association AGM

Tá Cruinniú Chinnbhliana Choiste na dTuistí ar siúl an Chéadaoin seo chugainn an 16ú lá Meán Fomhair 2009 ag 7.30 sa scoil. Bhí an cruinniú le bheith ar siúl an tseachtain seo caite ach cuireadh ar athtráth é de bharr bás Nicky O Connor. Tá fáilte roimh gach tuismitheoir.

The AGM of the Parents Association will take place on Wednesday night next, 16th September 2009  at 7.30 pm in the Gaelscoil. The meeting was originally scheduled for the previous weeks but was postponed due to the death of Nicky O’Connor. All parents are encouraged to attend.