Clár na Rainbows

‘S é Rainbows clár le cabhair agus tacaíocht a ofráil d’aon leanbh atá ag iarraidh plé le caílliúint d’aon tsaghas ina saol. Tugann an clár tacaíocht a gcomhleacaithe do leanaí atá taréis dul trí chailliúint amhail bás, scaradh, colscaradh srl. Is féidir ana bhuairt a bheith ar leanbh leis an gcailliúint seo agus bíonn ar alán leanaí dul tríd gan chabhair ná tacaíocht. D’fheadfadh Rainbows difríocht a dhéanamh. Ní chomhairleoireacht, ná teiripeá ata i gceist le Rainbow ach tacaíocht óna gcomhleacaithe do pháistí cráite le duine fásta oilte ceanúil. Aidhm an chláir ná tuiscint a thabhairt don leanbh ar a chlann nua mar aonad, a fhéin mhuinín a laidriú agus cabhrú leo glacadh leis na hathruithe atá taréis tarlú ina saol.

Tá na grupaí RAINBOWS tar éis a bheith á reachtáil sa scoil le cúpla bliain. Buíochas lenár n-éascaitheoirí don a gcuid curam agus profisiunta i gconaí. Beidh grupaí nua ag teacht le chéile i Mí na Samhna. Má cheapann tú go ndéanfadh a leithéid de chlár dul i dtairbhre do do leanbh sínigh an fhoirm seo agus seol ar ais. Beidh an teolas príomháidreach. Tuilleadh eolas más mian leat téigh i dteangmháil le Múinteoir Caitríona, Múinteoir Orna, Suzanne nó aon mhuinteoir. Tá coip den litir le feiscint anseo.

Is mise le meas,

Daithí de Paor (Príomhoide)