« Older Entries Newer Entries » Subscribe to Latest Posts

6 Nov 2017

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aoisigh

Posted by James Mernin.

Cuirfear tús i mbliana le ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar an gCéadaoin seo an 8ú lá Mí na Samhna 2017 ó 9:30 go dtí 10:30 i seomra leabharlainne na scoile. Beidh na ceachtanna dírithe ar chomhrá ach beidh míreanna faoi conas cuidiú le obair bhaile. Bíonn meascán cumais sna ranganna agus tá siad saor. Fáilte roimh chách.

15 Oct 2017

Scoil agus Naíonra dúnta de bharr gaoithe

Posted by James Mernin.

De bharr rabhadh gaoithe stádas dearg eisithe ag Meteireann beidh an scoil dúnta amárach Dé Luain 16ú lá. Tabhairígí aire.

UPDATE 2017-10-16

Beidh an scoil dúnta arís amárach Dé Máirt, an 17ú lá Deireadh Fómhair, ar chomhairle na Roinne Oideachais is Scileanna:

10 Oct 2017

Confirmation and Communion Update

Posted by James Mernin.

The School Calendar has been updated to clarify the date, time and location of the Confirmations and Holy Communions for 2018, which will be:

 • Confirmation: Friday, 23 March 2018 @ 11:00am in The Holy Cross Church, Tramore.
 • Holy Communion: Saturday, 26 May 2018 @ 11:00am in The Holy Cross Church, Tramore.

30 Aug 2017

Múinteoirí Nua 2017-2018

Posted by James Mernin.

Seo leanas foireann na scoile don scoilbhliain ag teacht.

 • Naíonáin Bheaga – Múinteoir Méadhbh
 • Naíonáin Mhóra – Múinteoir Cathy
 • Rang 1 – Múinteoir Ailín / Múinteoir Caren (Comhroinnt)
 • Rang 2 – Múinteoir Orna
 • Rang 3 – Múinteoir Clíona
 • Rang 4 – Múinteoir Orla
 • Rang 5 – Múinteoir Eibhlín
 • Rang 6 – Múinteoir Ben Mac Caoilte
 • Tacaíocht Foghlama (Dhá phost) – Múinteoir Caitlín, Múinteoir Kathryn
 • Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Fiona Ní Chadhla, Siobhán Uí Chuimín

27 Aug 2017

Athoscailt na Scoile

Posted by James Mernin.

Osclóidh an scoil don scoilbhliain nua ar an Déardaoin an 31ú lá Lúnasa 2017. Lá iomlán a bheidh ann ach beidh naíonáin bheaga ag dul abhaile ag 12.

Tá féilire na scoilbhliana 2017/18 ar fáil ar leathanach na bhfeilirí.

11 Jul 2017

Post mar chúntóir um riachtanais speisialta

Posted by James Mernin.

Tá post páirtaimseartha fógraithe ag an scoil ar Educationposts.ie mar chúntóir um riachtanais speisialta. Fáilte roimh iarratais ó iarrthóirí le Gaeilge. Tuilleadh eolais anseo.

22 Jun 2017

Nuachtlitir, Meitheamh 2017

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Meitheamh 2017) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

22 Jun 2017

Liostaí Leabhair 2017-2018

Posted by James Mernin.

Seo iad na leabharliostaí don scoilbhliain seo chugainn 2017/18.

12 Jun 2017

Beidh an Ghaodhlaigh fá mheas Fós

Posted by James Mernin.

Ar ócáid oscailt na scoile nua foilsíodh an t-alt seo sa Munster Express.

“Beidh an Ghaodhlaigh fá mheas Fós” — Pilib Barún (1801-44)

Tá Gaelscoil Philib Barún ar an bhfód anois breis is tríocha bliain. Ag freastal go dílis ar mhuintir na Trá Móire gur mhór leo an Ghaeilge agus gur mhaith leo go bhfreastlódh a bpáistí ar ghaelscoil.

Tionscnamh pobail a bhí sa scoil ón tús a d’eascair as comhrá i measc gaeilgeoirí a chreid sa mhana “is féidir linn” i bhfad sula raibh sé faiseanta. B’iad a rinne an stocaireacht agus a d’earcaigh daltaí. Ceapadh príomhoide, Deirdre Ní Ghallachóir, agus thosnaigh 29 dalta i gcóiriocht ar chíos i dTeach na Trá Móire. Tús maith leath na hoibre a dhéarfá ach ba mhór na constaicí a bhí roimh an scoil ó thaobh cóiriochta de i gcónaí. Bogadh go Teach Stella Maris i 1989 ach lean deacrachtai i gcónai teacht ar shuíomh oiriúnach don scoil.

Faoi dheireadh ag tús an chéid seo cheannaigh an Roinn Oideachais is Scileanna 2.5 acra ar Chruabhaile Uachtarach agus anois tá foirgneamh buan againn ag féachaint anuas ar an gCúl Trá , na dumhca maorga agus na túir ar Ceann Brownstown.

Gur fada buan sinn ar leac ár gcnoic. Tá an tír anois breac le gaelscoileanna agus rogha ann anois i ngach baile agus bruachbhaile do thuismitheoirí gur suim leo taithí saibhir a thabhairt don chéad glúin eile ar theanga a sinsear. Ná ceart agus ná cóir gur amhlaidh do pobal oirdhéiseach na Trá Móire. Fuair an cainteoir Gaeilge deireanach bás sna 1960í ach tá Gaeltacht cois baile anois laistigh de gheataí Ghaelscoil Philib Barún.

Mar a dúirt an gaeilgeoir is teagascóir ón 19ú aois, Pilib Barún, nuair a bhunaigh sé an chéad gaelscoil sa bhliain 1833 I mBunmachan, “Beidh meas ar an nGaeilge fós” agus go dtí an lá sin tá sé de dhualgas orainn an ghaeilge a chothú i measc an phobail.

9 Jun 2017

School Building Campaign Officially Ends

Posted by James Mernin.

It was with a sense of great pleasure and enormous pride that we formally decommissioned the Building Campaign section of the school website today, Friday, 9 June 2017. This was done as part of the official opening ceremony for the new school building which took place on the same day and signifies the formal end to the longest chapter in the school’s life.

To those of you that joined us on that journey and stood by us along the way, take a bow today and endure our unending gratitude from this day forward.

The school was officially opened by the Minister of Education and Skills, Richard Bruton TD, who also unveiled a commemorative plaque to mark the special occasion.

The details of campaign have been preserved in the recently added Archives section of the website for historical purposes.