« Older Entries Newer Entries » Subscribe to Latest Posts

28 Feb 2018

Nuashonrú Aimsir

Posted by James Mernin.

UPDATE: 2018-03-04 16:00

Athosclóidh an scoil amárach. Iarrtar ar gach duine a bheith cúramach ar na cosáin agus na bóithre. Tá sé socruithe go nglanfar sneachta den bhóthar isteach roimh am oscailte. Beidh naíonra Philib Barún oscailte ag 8:00 do seirbhís réamhscoile.

UPDATE: 2018-02-28 15:00

Tar éis treoir na Roinne i leith scoileanna i Mumhan agus Laighin a dhúnadh i rith na drochaimsire go dti an Luan seo chugainn bíodh tuismitheoirí ar eolas go mbeidh Gaelscoil Philib Barún dúnta an Déardaoin agus an Aoine seo.

STATUS: 2018-02-28 09:00

Tá Gaelscoil Philib Barún dúnta inniu Dé Céadaoin de bharr an sneachta. Cuirfear téacs amach faoi amárach níos déanaí.

Daithí de Paor, Príomhoide

24 Jan 2018

Nuachtlitir, Eanair 2018

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Eanair 2018) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

19 Dec 2017

Nuachtlitir, Nollaig 2017

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Nollaig 2017) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

21 Nov 2017

Drámaí na Nollag

Posted by James Mernin.

Beidh Drámaí na Nollag i mbliana ar siúl ar an 19ú agus an 20ú lá Nollaig i Halla na Scoile. Seo leanas an t-amchlár.

Dé Mairt / Tuesday 19ú lá

 • Naíonáin Bheaga: 6:00pm
 • Rang 4: 6:20pm
 • Rang 5: 6:50pm
 • Rang 6: 7:20pm

Dé Céadaoin / Wednesday 20ú lá

 • Naíonáin Mhóra: 6:00pm
 • Rang 1: 6:30pm
 • Rang 2: 7:00pm
 • Rang 3: 7:30pm

16 Nov 2017

Nuachtlitir, Samhain 2017

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Samhain 2017) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

6 Nov 2017

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aoisigh

Posted by James Mernin.

Cuirfear tús i mbliana le ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar an gCéadaoin seo an 8ú lá Mí na Samhna 2017 ó 9:30 go dtí 10:30 i seomra leabharlainne na scoile. Beidh na ceachtanna dírithe ar chomhrá ach beidh míreanna faoi conas cuidiú le obair bhaile. Bíonn meascán cumais sna ranganna agus tá siad saor. Fáilte roimh chách.

15 Oct 2017

Scoil agus Naíonra dúnta de bharr gaoithe

Posted by James Mernin.

De bharr rabhadh gaoithe stádas dearg eisithe ag Meteireann beidh an scoil dúnta amárach Dé Luain 16ú lá. Tabhairígí aire.

UPDATE 2017-10-16

Beidh an scoil dúnta arís amárach Dé Máirt, an 17ú lá Deireadh Fómhair, ar chomhairle na Roinne Oideachais is Scileanna:

10 Oct 2017

Confirmation and Communion Update

Posted by James Mernin.

The School Calendar has been updated to clarify the date, time and location of the Confirmations and Holy Communions for 2018, which will be:

 • Confirmation: Friday, 23 March 2018 @ 11:00am in The Holy Cross Church, Tramore.
 • Holy Communion: Saturday, 26 May 2018 @ 11:00am in The Holy Cross Church, Tramore.

30 Aug 2017

Múinteoirí Nua 2017-2018

Posted by James Mernin.

Seo leanas foireann na scoile don scoilbhliain ag teacht.

 • Naíonáin Bheaga – Múinteoir Méadhbh
 • Naíonáin Mhóra – Múinteoir Cathy
 • Rang 1 – Múinteoir Ailín / Múinteoir Caren (Comhroinnt)
 • Rang 2 – Múinteoir Orna
 • Rang 3 – Múinteoir Clíona
 • Rang 4 – Múinteoir Orla
 • Rang 5 – Múinteoir Eibhlín
 • Rang 6 – Múinteoir Ben Mac Caoilte
 • Tacaíocht Foghlama (Dhá phost) – Múinteoir Caitlín, Múinteoir Kathryn
 • Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Fiona Ní Chadhla, Siobhán Uí Chuimín

27 Aug 2017

Athoscailt na Scoile

Posted by James Mernin.

Osclóidh an scoil don scoilbhliain nua ar an Déardaoin an 31ú lá Lúnasa 2017. Lá iomlán a bheidh ann ach beidh naíonáin bheaga ag dul abhaile ag 12.

Tá féilire na scoilbhliana 2017/18 ar fáil ar leathanach na bhfeilirí.