Corp Oideachais

Réamhrá

Baineann an t-athbhreithniú ar Chorp Oideachais le pleanáil le haghaidh ceachtanna Choirp Oideachais chomh maith le feidhmiú na sé shnáithe sa churaclam Choirp Oideachais.

Tógann sé Forbairt Phroifisiúnta san áireamh chomh maith.

Spreagann sé scoileanna chun deimhniú de go bhfuil an trealamh spóirt acu chun na snáitheanna uilig a chur ar fáil do dhaltaí na scoile.

2017-2018

Gleacaíocht

Bhí Múinteoir Tanya linn ar feadh seacht seachtaine agus gleacaíocht á dhéanamh againn. Seo cuid de na pictiúir gur tógadh le linn na seisiúin.

2016-2017

Snámh

Téann rang a trí agus rang a ceathair ag snámh gach Céadaoin.

Gleacaíocht

Gach Céadaoin glacann na ranganna ó rang 1-6 páirt i gceachtanna gleacíochta le Múinteoir Tanya.

Seo mar a cheapann cuid de na páistí faoi:

  • Is breá liom é agus tá múinteoir Tanya an-mhaith. Is í an staidiúir is fearr liom ná An Crogall (Aliyah, Rang 3).
  • Ceapaim go bhfuil sé spraoiúil agus bainim craic as mar tá mé le mo chairde. Uaireanta faighim deacair é mar níl mé solúbtha go leor (Saoirse Grás Cliffe, Rang 5).
  • Ceapaim go bhfuil an gleacaíocht an-mhaith mar tá sé suimiúil agus go maith do do chorp (Aimee Ní Cheallaigh, Rang 4).
  • Ceapaim go bhfuil sé an-mhaith mar tá sé spraoiúil agus is rud nua é (Emmet, Rang 4).
  • Tá sé go maith mar táimid ábalta a bheith gníomhach (Reece, Rang 6).