Comhpháirtíochtaí

Réamhrá

Anseo, iarrtar ar scoileanna féachaint ar conas go n-oibríonn siad le daltaí, tuismitheoirí, an pobal áitiúla agus eagraíochtaí náisiúnta chun gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn.