Bratach na Scoile Ghníomhaí

Réamhrá

Bronntar Brat na Scoile Ghníomhaí ar scoileanna a chuireann gníomhaíocht fhisiciúil chun cinn sa scoil. Chun an brat a fháil ní mór do scoileanna athbhreithniú a dhéanamh ar trí ghné: Corp Oideachais, Gníomhaíocht fhisiciúil agus Comhpháirtíochtaí.

Active School Flag Logo

Chomh maith leis seo, caithfear Seachtain na Scoile Ghníomhaí a eagrú agus í a bheith mar chuid lárnach den fhéilire scoile amach ansin.

Eolas Eile

Tuilleadh eolais ar www.activeschoolflag.ie agus: