Féinmheastóireacht Scoile

Intreoir

Tá Gaelscoil Philib Barún, mar aon le scoileanna eile na tíre le dul i mbun féinmheastóireacht scoile leanúnach. Is éard is féinmheastóireacht scoile (FMS nó SSE sa Bhéarla) ann ná proiséas comhoibreach, athmhacnaamhach den athbhreathnú inmheánach scoile. Nuair a bhíonn an féinmheastóireacht scoile ar siúl beidh an príomhoide, an príomhoide tánaisteach agus na múinteoirí, faoi stiúir an bhoird bhainistíochta agus an phátrúin agus i gcomhairle leis na múinteoirí agus le daltaí páirteach i bhfiosrú athmhacnamhach ar obair na scoile.

Díríonn féinmheastóireacht scoile ar:

  • Teagasc agus foghlaim ar scoil.
  • Tacaíocht do dhaltaí sa scoil.
  • Bainistíocht agus ceannaireacht sa scoil.

Mata (2014)

Altanna bainteach le FMS agus suíomhanna