Sainmheoin na Scoile

Dathanna na Scoile

Is iad dearg agus liath dathanna oifigiúla Ghaelscoil Philib Barún. Úsáidtear na dathanna i suaitheantas na scoile, ar éide scoile agus i gcomhfhreagras oifigiúil uilig na scoile. Roghnaíodh an scéim dhaite dhearg agus liath chun idirdhealú a dhéanamh idir na scéimeanna daite in úsáid ag na scoileanna eile i dTrámhór.

Suaitheantas na Scoile

School Crest

Patrún ciorclach de snaidhmeanna mara (i ndathanna na scoile) mórthimpeall ar an bhfocal ‘Gaelscoil’ atá mar shainthréith an suaitheantais. Usáidtear íomhá an eich uisce chun an ‘s’ san fhocal ‘Gaelscoil’ a léiriú. Tá dathanna an phátrúin fite fuaite le chéile chun nádúr dhátheangach na scoile a chur in iúl. Leiríonn an t-each uisce suíomh farraige na Trá Móire. Dhear Deirdre Uí Mhaidín agus Risteard O Murchú an suaitheantas i 1985.

Cliceáil ar an suaitheantas thall chun ceann níos mó a fheiceail.