Eolas Fúinn

Fáilte go suíomh idirlíon Ghaelscoil Philib Barún, scoil lánghaelach suite os cionn na farraige i dTrá Mhór, Co. Phort Láirge.

Is féidir an suíomh a léamh as Gaeilge nó as Béarla tré an teanga gur mhian leat a roghnú ón liosta ar an dtaobh bharra. Tá leagan dátheangach den suíomh seo á fhorbairt againn le hábhar as Gaeilge agus as Béarla curtha leis gach lá.

Bunaíodh an scoil sa bhliain 1985 de thoradh saothar eisceachtúil tuistí agus muintir an bhaile go raibh suimh acu a bpáistí a chur go gaelscoil. Cláraigh 29 dalta an chéad lá agus tá breis is 200 dalta ag freastal uirthi anois. Tá ochtar oide ranga chomh maith le oide oideachas speisialta agus priomhoide riaracháin. Ainmníodh an scoil in omós do Philib Barún, ceannródaí teangan a bhunaigh scoil lánghaelach sa cheantar siar san 19ú aois.

Siad aidhmeanna an suímh seo ná:

  • Le bheith mar áis ar líne dóibh siúd bainteach leis an scoil, ag soláthar eolais riachtanaigh do thuistí, foireann agus daltaí
  • Le bealaí cumarsáide níos éifeachtaí a chruthú do thuistí agus pobal na scoile i gcoitinne
  • Le feachtas ar son foirgnimh bhuain a chur chun cinn
  • Le próifíl na scoile a ardú go háitiúil agus go náisiúnta

Tá súil againn go bhfaighfidh tú eolas áisiúl ónár suíomh agus gabhaimid buíochas leat as d’am a chaitheamh linn.

Is mise le meas,
Daithí de Paor, Príomhoide.

Scoil Bhuan do Ghaelscoil Philib Barún!