13 Apr 2019

Costas Leabhair ar Cíos

Posted by James Mernin

Tá an Bord Bainistiochta ag ardú taillií na leabar ar cíos i mbliana le costaisí na leabhar a úsáideann na ndalta a chlúdach. Ainneoin ardú na bliana seo caite ní raibh an caiteachas ar leabhair, fótacóipeál, ealaín agus ceirdíocht clúdaithe. Tá an scoil ag caitheamh i bhfad níos mó airgid ar ábhar léitheoireachta ag dul leis an curaclam teanga nua agus leanfaidh an t-éileamh ar seo go leanúnach. Chuige sin seo leanas na táilli aontaithe ag an mBord.

  • Páiste amháin: €140


  • Beirt pháiste sa chlann: €270 (€140 + €130)


  • Triúr phaiste sa chlann: €390 (€140 + €130 + €120)


Táan €30 don ealaín agus €20 don fotocóipeáil/achmhainnísan áireamh sa phraghas seo (€50). Is feidir libh na táillía íoc de réir a chéile san oifig.

Má theastaíonn uait do leabhair féin a cheannach, cur in iúl don oifig é chomh luath agus is féidir, ionas go mbeidh an méid leabhair atá le hordú againn i gceart. Má tá tú chun na leabhair a cheannach caithfidh tú na táillí don ealaín €30 agus €20 don fótócópáil / acmhainní a íoc áfach. Nuair atá sé seo íocta agat cuirfimid an liosta leabhar chugat i Mí Bealtaine. Tá sé an-thábhachtach go mbeidh na táillí seo íocta mar beidh an t-airgead sin roinnte idir gach rang chun trealaimh ealaíne a cheannach don bhliain.

Má tá ceist ar bith agaibh, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifig.