15 Oct 2017

Scoil agus Naíonra dúnta de bharr gaoithe

Posted by James Mernin

De bharr rabhadh gaoithe stádas dearg eisithe ag Meteireann beidh an scoil dúnta amárach Dé Luain 16ú lá. Tabhairígí aire.

UPDATE 2017-10-16

Beidh an scoil dúnta arís amárach Dé Máirt, an 17ú lá Deireadh Fómhair, ar chomhairle na Roinne Oideachais is Scileanna: