30 Aug 2017

Múinteoirí Nua 2017-2018

Posted by James Mernin

Seo leanas foireann na scoile don scoilbhliain ag teacht.

  • Naíonáin Bheaga – Múinteoir Méadhbh
  • Naíonáin Mhóra – Múinteoir Cathy
  • Rang 1 – Múinteoir Ailín / Múinteoir Caren (Comhroinnt)
  • Rang 2 – Múinteoir Orna
  • Rang 3 – Múinteoir Clíona
  • Rang 4 – Múinteoir Orla
  • Rang 5 – Múinteoir Eibhlín
  • Rang 6 – Múinteoir Ben Mac Caoilte
  • Tacaíocht Foghlama (Dhá phost) – Múinteoir Caitlín, Múinteoir Kathryn
  • Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Fiona Ní Chadhla, Siobhán Uí Chuimín