7 Jun 2017

Oscailt Oifigiúil na Scoile

Posted by James Mernin

Tá cuireadh ag gach tuismitheoir agus pobal na scoile i gcoitinne ag ócáid oscailt oifigiúil Ghaelscoil Philib Barún ar an Aoine an 9ú lá Meitheamh 2017.

Beidh beannacht na scoile ar siúl ag 10:00 agus tiocfaidh an tAire Oideachais is Scileanna ag 10:30 le plaic a nochtadh. Tá fáilte roimh gach duine go dtí an dá ócáid. Tá súil againn bualadh le cuid acu ar lá na hoscailte oifigiúla.