« Older Entries Subscribe to Latest Posts

18 Nov 2019

Cathaoir na gCarad i gCuimhne Áine Cholbéir

Posted by James Mernin.

Nochtadh cathaoir na gcarad deartha ag John Hayes i gcuimhne ar Áine Cholbéir a bhíodh ag obair i Naíonra Philib Barún A Buddy Bench, created by John Hayes, Fenor, has been unveiled in memory of Áine Cholbéir who had worked for many years in Naíonra Philib Barún.

Áine’s family attended a mass in her memory and Ruairí her son spoke eloquently afterwards expressing the family’s thanks for the seat and noting the affection they all had for Gaelscoil Philib Barún. The bench will eventually be placed in a position accessible to pupils playing in the yard. It was sponsored by the Parents Association, the school Board of Management and Naíonra Philib Barún CLG. Pictured are members of Áine’s family.

18 Nov 2019

Lá Inseirbhíse

Posted by James Mernin.

Caithfear an scoil a dúnadh (ar an 25ú lá Samhain) de bharr go bhfuil foireann na scoile ar fad ar lá inseirbhíse don churaclam nua teanga.

18 Nov 2019

Bord Bainistiochta Nua

Posted by James Mernin.

Tá Bord Bainistiochta nua le ceapadh a bheidh i bhfeidhm ar 01/12/2019. Ceapfar beirt thuismitheoir daltaí sa scoil (gur máthair duine agus gur athair duine eile) ó phobal thuismitheoirí na scoile. Ag an gcruinniú seo lorgófar ainmniúchán do dhaoine le seasamh do thoghcháin mar ionadaithe tuismitheoirí ar an mbord. Beidh ballóid ag an gcruinniú leis na hainmnithe a thogha. Muna bhfuil ach ainmniú amháin do cheachtar painéal, measfar na hainmnithe tofa. Má tá níos mó ná ainmniú amháin d’aon cheann de na painéil, beidh ballóid rúnda ag an gcruinniú. Tionólfar cruinniú sa scoil ar an gCéadaoin an 27ú lá Samhain ag 7:00pm.

18 Nov 2019

Nuachtlitir, Samhain 2019

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Samhain 2019) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

18 Oct 2019

Coiste Glas ag moladh Siúl ar Scoil

Posted by James Mernin.

The school Green Schools Committee asks everyone to try and walk to school this week as it is Green Schools “Climate Action Week”. The committee are hoping to give out an “upcycled prize” to a pupil who has walked every day to school this week.

18 Oct 2019

Nuachtlitir, Deireadh Fómhair 2019

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Derieadh Fómhair 2019) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

18 Oct 2019

AIfreann Chuimhneacháin do Áine Cholbéir

Posted by James Mernin.

Beidh aifreann cuimhneachán Aine Cholbéir sa scoil ar an Aoine, 18ú Deireadh Fómhair 2019, ag 11:00 sa halla. Tar éis an aifrinn nochtfar cathaoir na gcarad i gcuimhne Áine. Tá seo cruthaithe ag John Hayes agus coimisiúnaithe ag pobal na scoile.

30 Sep 2019

Foirm Cáraithe 2019

Posted by James Mernin.

Tá foirm reamhchláraithe ar fáil dóibh siúd a theastaíonn uathu suim a léiriú páiste a chlárú sa scoil de réir cleachtais leagadh síos sa pholasaí cláraithe.

17 Sep 2019

Nuachtlitir, Mheán Fómhair 2019

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Mheán Fómhair 2019) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

The latest school newsletters (September 2019) is now available on the Newsletters page.

17 Sep 2019

Comhairle na nDaltaí Nua

Posted by James Mernin.

Tá Comhairle na ndaltaí nua roghnaithe againn le haghaidh na scoilbhliana seo. Pioctar dhá ainm as hata i ngach rang ó 1-6 le baill de chomhairle na ndaltaí a fháil.
Labhraíonn na baill ar son a ranganna nuair a bhíonn plé le déanamh ar shocruithe clóis, liathróidí súgradh, agus duaiseanna do na ticéid.