« Older Entries Subscribe to Latest Posts

8 May 2018

Seachtain na Scoile Gníomhaí 2018

Posted by James Mernin.

Rithfear Seachtain na Scoile Gníomhaí ón 18ú Meitheamh go dtí an 22 Meitheamh 2018. Tarlóidh an lá spóirt ar Dhéardaoin na seachtaine sin an 21ú Meitheamh.

26 Mar 2018

Nuachtlitir, March 2018

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Márta 2018) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

4 Mar 2018

Gaelscoil ar Radio na Gaeltachta

Posted by Daithí de Paor.

Tá físeán de Séadh Ó Conchubhair, Rang 6, ar leathanach Facebook Radio Na Gaeltachta. Tá Múinteoir Ben tar éis cur isteach ar chomórtas “amhráinín an nóiméadaín”. Déanaigí tráchtaireacht.

28 Feb 2018

Nuashonrú Aimsir

Posted by James Mernin.

UPDATE: 2018-03-04 16:00

Athosclóidh an scoil amárach. Iarrtar ar gach duine a bheith cúramach ar na cosáin agus na bóithre. Tá sé socruithe go nglanfar sneachta den bhóthar isteach roimh am oscailte. Beidh naíonra Philib Barún oscailte ag 8:00 do seirbhís réamhscoile.

UPDATE: 2018-02-28 15:00

Tar éis treoir na Roinne i leith scoileanna i Mumhan agus Laighin a dhúnadh i rith na drochaimsire go dti an Luan seo chugainn bíodh tuismitheoirí ar eolas go mbeidh Gaelscoil Philib Barún dúnta an Déardaoin agus an Aoine seo.

STATUS: 2018-02-28 09:00

Tá Gaelscoil Philib Barún dúnta inniu Dé Céadaoin de bharr an sneachta. Cuirfear téacs amach faoi amárach níos déanaí.

Daithí de Paor, Príomhoide

24 Jan 2018

Nuachtlitir, Eanair 2018

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Eanair 2018) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

19 Dec 2017

Nuachtlitir, Nollaig 2017

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Nollaig 2017) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

21 Nov 2017

Drámaí na Nollag

Posted by James Mernin.

Beidh Drámaí na Nollag i mbliana ar siúl ar an 19ú agus an 20ú lá Nollaig i Halla na Scoile. Seo leanas an t-amchlár.

Dé Mairt / Tuesday 19ú lá

  • Naíonáin Bheaga: 6:00pm
  • Rang 4: 6:20pm
  • Rang 5: 6:50pm
  • Rang 6: 7:20pm

Dé Céadaoin / Wednesday 20ú lá

  • Naíonáin Mhóra: 6:00pm
  • Rang 1: 6:30pm
  • Rang 2: 7:00pm
  • Rang 3: 7:30pm

16 Nov 2017

Nuachtlitir, Samhain 2017

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Samhain 2017) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

6 Nov 2017

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus aoisigh

Posted by James Mernin.

Cuirfear tús i mbliana le ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar an gCéadaoin seo an 8ú lá Mí na Samhna 2017 ó 9:30 go dtí 10:30 i seomra leabharlainne na scoile. Beidh na ceachtanna dírithe ar chomhrá ach beidh míreanna faoi conas cuidiú le obair bhaile. Bíonn meascán cumais sna ranganna agus tá siad saor. Fáilte roimh chách.

15 Oct 2017

Scoil agus Naíonra dúnta de bharr gaoithe

Posted by James Mernin.

De bharr rabhadh gaoithe stádas dearg eisithe ag Meteireann beidh an scoil dúnta amárach Dé Luain 16ú lá. Tabhairígí aire.

UPDATE 2017-10-16

Beidh an scoil dúnta arís amárach Dé Máirt, an 17ú lá Deireadh Fómhair, ar chomhairle na Roinne Oideachais is Scileanna: