« Older Entries Subscribe to Latest Posts

20 Nov 2016

Nuachtlitir, Samhna 2016

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Samhna 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

23 Oct 2016

Rúnaí Páirt – Aimsearthach

Posted by James Mernin.

Tá folúntas sealadach ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Philib Barún do rúnaí páirt aimsearthach.

Dualgaisí

  • Rochtain ar an scoil a cheannsú ón oifig.
  • Rúnaíocht ghinearalta agus freagrachtaí oifige.

Uaireanta

  • Luan go dtí an Aoine ón 8:45 r.n – go 12:30 i.n.

Riachtainisí

  • Bíodh nach bhfuil gá go mbeadh an té a cheapfar iomlán liofa sa Ghaeilge ní mór a bheith toilteanach í a labhairt agus más gá freastal ar chúrsa lena Gaeilge a fheabhsú.
  • Scileanna math ríomhaire.
  • Déanfar gnó na scoile tré Gaeilge. Beidh ar an té a cheapfar a bheith grinnfhiosraithe.

Iarratas

Cuir CV as Gaeilge agus litir ag cur isteach ar an bpost go dtí: Cathaoirleach an Bhoird, Gaelscoil Philib Barún, an Trá Mhór, Co. Phort Láirge nó go eolas@pilibbarun.com roimh an Aoine an 4ú lá Samhain 2016.

21 Oct 2016

Nuachtlitir, Dheireadh Fómhair 2016

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Dheireadh Fómhair 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

8 Oct 2016

Slán Dhuit Shean Scoil

Posted by James Mernin.

Another chapter draws to a close in the journey that has been our new school. This time with the departure of the old prefabs which commenced yesterday evening, Friday, 7 October 2016.

There were mixed emotions as we bade farewell.

21 Sep 2016

BARRON, Philip Fitzgerald (c.1801–1844)

Posted by James Mernin.

What’s in a name?

21 Sep 2016

Nuachtlitir Mheán Fómhair 2016

Posted by James Mernin.

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Mheán Fómhair 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

5 Sep 2016

Gaelscoil Open Evening

Posted by James Mernin.

Tá oíche oscailte eagraithe do thuisti is pobal na scoile. Cuireadh daoibh teacht agus an foirgneamh a thaiscéaladh ar an gCéadaoin an 7ú lá ag 6pm. Beidh deis ag daoine siúl timpeall na seomraí nua agus an halla a fheiscint.

Ag súil le bualadh libh.

1 Sep 2016

Uimhir Nua sa Scoil

Posted by Daithí de Paor.

Tá uimhir ghutháin nua ar an Scoil agus an Naíonra:

  • Scoil: 051 338249
  • Naíonra: 089 2001827

Féach ar:

31 Aug 2016

A new era begins for Gaelscoil Philib Barún

Posted by James Mernin.

As the darkness falls on the summer that was 2016, we get ready to embrace and celebrate the dawn of a new era for Gaelscoil Philib Barún with the opening of our brand new school tomorrow, 1 September 2016.

And while it may have taken over 30 years to arrive and around 1 year to construct, the positive impact this wonderful creation will have on our children and our community will last a lifetime.

So to the management, staff, parents and community that are Gaelscoil Philib Barún, take a bow and enjoy the celebration and delights that tomorrow will bring.

It is everything that we have worked for and is no more than our wonderful children deserve.

29 Aug 2016

Scoil ag Oscailt Déardaoin an Chéad Lá

Posted by Daithí de Paor.

Osclóidh an scoil do pháistí ar an Déardaoin seo an chéad lá Meán Fómhair ag 9:00. Gnáth lá a bheidh ann ach go mbeidh naíonáin saor ag 12 i.n.

Toisc go bhfuil an tógáil ar siúl fós iarrtar ar dhaltaí siúl ar scoil nó teacht ar rothar. Tá súil againn go bhfágfaidh tuismitheoirí atá ag tiomáint a bpáistí agus imeacht láithreach. Níl spás againn do daoine páirceáil.

Tá oíche oscailte eagraithe do thuisti is pobal na scoile. Cuireadh daoibh teacht agus an foirgneamh a thaiscéaladh ar an gCéadaoin an 7ú lá ag 6pm. Beidh deis ag daoine siúl timpeall na seomraí nua agus an halla a fheiscint.
Ag súil le bualadh libh.