« Older Entries Subscribe to Latest Posts

14 Jan 2017

Confirmation Update

Posted by James Mernin. Comments Off on Confirmation Update

The School Calendar has been updated to clarify the date, time and location of the Confirmations for 2017. These will now be celebrated in the Holy Family Church, Waterford on 7 April 2017 at 11:00am.

21 Dec 2016

Maidir le Drámai na Nollag

Posted by James Mernin. Comments Off on Maidir le Drámai na Nollag

If you are looking for the times for the 2016 Christmas Concerts, cure they are contained in the most recent Newsletter, which can be viewed here.

21 Dec 2016

Nuachtlitir, Nollaig 2016

Posted by James Mernin. Comments Off on Nuachtlitir, Nollaig 2016

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Nollaig 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

20 Nov 2016

Nuachtlitir, Samhna 2016

Posted by James Mernin. Comments Off on Nuachtlitir, Samhna 2016

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Samhna 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

23 Oct 2016

Rúnaí Páirt – Aimsearthach

Posted by James Mernin. Comments Off on Rúnaí Páirt – Aimsearthach

Tá folúntas sealadach ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Philib Barún do rúnaí páirt aimsearthach.

Dualgaisí

  • Rochtain ar an scoil a cheannsú ón oifig.
  • Rúnaíocht ghinearalta agus freagrachtaí oifige.

Uaireanta

  • Luan go dtí an Aoine ón 8:45 r.n – go 12:30 i.n.

Riachtainisí

  • Bíodh nach bhfuil gá go mbeadh an té a cheapfar iomlán liofa sa Ghaeilge ní mór a bheith toilteanach í a labhairt agus más gá freastal ar chúrsa lena Gaeilge a fheabhsú.
  • Scileanna math ríomhaire.
  • Déanfar gnó na scoile tré Gaeilge. Beidh ar an té a cheapfar a bheith grinnfhiosraithe.

Iarratas

Cuir CV as Gaeilge agus litir ag cur isteach ar an bpost go dtí: Cathaoirleach an Bhoird, cialis Gaelscoil Philib Barún, an Trá Mhór, Co. Phort Láirge nó go eolas@pilibbarun.com roimh an Aoine an 4ú lá Samhain 2016.

21 Oct 2016

Nuachtlitir, Dheireadh Fómhair 2016

Posted by James Mernin. Comments Off on Nuachtlitir, Dheireadh Fómhair 2016

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Dheireadh Fo?mhair 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

8 Oct 2016

Slán Dhuit Shean Scoil

Posted by James Mernin. Comments Off on Slán Dhuit Shean Scoil

Another chapter draws to a close in the journey that has been our new school. This time with the departure of the old prefabs which commenced yesterday evening, dosage Friday, medicine 7 October 2016.

There were mixed emotions as we bade farewell.

21 Sep 2016

BARRON, Philip Fitzgerald (c.1801–1844)

Posted by James Mernin. Comments Off on BARRON, Philip Fitzgerald (c.1801–1844)

What’s in a name?

21 Sep 2016

Nuachtlitir Mheán Fómhair 2016

Posted by James Mernin. Comments Off on Nuachtlitir Mheán Fómhair 2016

Is féidir an Nuachtlitir is déanaí (Mhea?n Fo?mhair 2016) a rochtain ar leathnach na Nuachtlitreach.

5 Sep 2016

Gaelscoil Open Evening

Posted by James Mernin. Comments Off on Gaelscoil Open Evening

Tá oíche oscailte eagraithe do thuisti is pobal na scoile. Cuireadh daoibh teacht agus an foirgneamh a thaiscéaladh ar an gCéadaoin an 7ú lá ag 6pm. Beidh deis ag daoine siúl timpeall na seomraí nua agus an halla a fheiscint.

Ag súil le bualadh libh.